Welpen is de speltak voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar die het spel van Scouting spelen op en rond het water. De boten die wij gebruiken zijn dezelfde boten waar de verkenners ook in zeilen, namelijk de lelievlet. We hebben er hier 3 van liggen. 

Wat doen Welpen?

Het welpenthema speelt zich af in de jungle. Het gaat hierbij om zaken als samenwerking, respect voor de natuur, het leven tussen mens en dier. Alle dieren en ook de kinderen in de jungle dragen bij om deze zaken over te brengen aan de welpen. Deze aspecten komen terug in het spelthema.

De afspraken voor het samen spelen van welpen in de horde zijn samengevat in de welpenwet:
"Een welp speelt op en rond het water.
Een welp is eerlijk, vriendelijk, houdt vol, en zorgt goed voor de natuur."

Ook gaan de welpen onder begeleiding kennis maken met het water door te leren roeien, zeilen, zwemmen en nog veel meer. Ook maken de welpen kennis met het 'klassieke' Scoutingspel: vuur maken, knopen leggen en groepsspellen spelen. Dit is tevens een basis voor het programma van de zeeverkenners als de welpen gaan overvliegen op 11 jarige leeftijd.

Opbouw van de groep

De speltak Welpen bestaat momenteel uit 25 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Scouting Pieter Marits Zwartsluis is een gemengde groep en bestaat momenteel uit evenveel jongens als meisjes.

De welpen zijn opgedeeld in subgroepen genaamd nesten. Deze nesten spelen samen bij groepsspellen of wanneer we het water op gaan. Welke welp bij welke nest hoort kun je aan het lintje aan hun mouw met hun eigen nestkleur herkennen. Deze kleuren kunnen zijn:

  • Paars
  • Zwart
  • Oranje
  • Bruin

Leiding

De welpen worden begeleid door een leidingteam die elke week wisselende activiteiten bedenkt om tijdens de opkomst te doen. Het leidingteam bestaat uit drie leiders, zelf vaak oud-welpen, en één teamleider die de communicatie verzorgd en het leidingteam coördineert.

Interesse?

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken bij de welpen? Neem via de mail contact met ons op via het menu 'Contactgegevens'.