Op deze pagina kun je alles vinden wat maar te maken heeft met de speltak Zeeverkenners. Je kunt hier lezen wat we allemaal doen en hoe de speltak in elkaar zit. Lijkt je dit wat kom dan naar ons gebouw op zaterdagen van 13.30 - 17.00 uur. De eerste drie keer zijn geheel vrij om te kijken. Dus kom gerust langs!!

Wat doen Zeeverkenners?

Waterscouts zijn scouts te water. Het programma is dan ook gebaseerd op allerlei wateractiviteiten zoals zeilen, roeien en wrikken. Naast zeilen en roeien krijgen waterscouts natuurlijk ook theorieles van het zeilen en roeien, de regels op het water en EHBO. Bovendien blijft er altijd tijd over voor sport en spel met medewaterscouts.

Eens per jaar, met Hemelvaart worden door een groep binnen de Admiraliteit de bakswedstrijden georganiseerd. Alle groepen komen dan met hun bakken naar de organiserende groep. De bakken strijden tweeën halve dag lang voor de wisselprijs: de bel. Een belangrijk wedstrijdelement is de zeilwedstrijd. Daarnaast is er ieder jaar een postenspel en een roei- en/of wrikwedstrijd.

Voor de waterscouts is het zomerkamp het hoogtepunt van het jaar. De Friese Meren bieden zeer veel ruimte en vaak onstuimig weer. De zeeverkenners houden zich gedurende hun kamp aan een bepaalde locatie of trekken rond.

Werkwijze van de Zeeverkenners speltak.

Binnen de speltak zijn de Zeeverkenners verdeeld in bakken. Elke bak heeft eengroepje van meestal 5 a 6 kinderen. Deze bak vormt de bemanning van een vlet, waarbij de bootsman de leiding heeft over de vlet en de kwartiermeester deze daarbij helpt.

Door het verdelen van een speltak in bakken, leren de Zeeverkenners samen te werken en verantwoordelijkheid dragen. Immers ook op momenten dat er onenigheid is binnen de bak, zal de bootsman moeten zorgen dat de boot blijft varen.
Juist omdat er bij de bootsman en kwartiermeester best wel veel verantwoording ligt, zijn de leeftijdsgrenzen van de speltak vaak naar boven aangepast.

Ook heeft elke bak heeft een naam.
De namen die wij hanteren zijn:

  • Nummer 611 heet Orca
  • Nummer 916 heet Black-Lock
  • Nummer 1108 heet Zeemeeuw

Boten.

Meestal wordt er bij het varen in de zomer gebruik gemaakt van de lelivlet (we hebben ook andere waarmee wordt gevaren indien de benodigde kennis aanwezig is bij de scouts), een stalen vlet van 5,60 meter lang met 12,5 m2 zeil. Deze is uitstekend om te leren varen, omdat de vlet sterk is en veel kan hebben (onzinkbaar). Bovendien zal de lelievlet zelden omslaan en is het dus een veilige manier om de kinderen te leren zeilen en roeien.

Jaarlijkse activiteiten.

De Zeeverkenners gaan ook jaarlijks op kamp. Ze doen bijvoorbeeld mee met Bakswedstrijden in de admiraliteit 18 "De Hanze", het Sint-joris kamp, Verschillende weekend kampen en het zomerkamp. Meerdere dagen gaan ze dan ergens in een ander vaargebied dan gebruikelijk is, op kamp. Tevens wordt er een keer in de 4 jaar een Nationaal Waterkamp (NaWaKa) georganiseerd. Daar komen bijna 6000 waterscouts uit heel Nederland (en sommige ander landen) 10 dagen lang bij elkaar.

Zeeverkennerleiding.

De speltak leiding. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland kun je leiding worden in het jaar dat je 18 jaar wordt.
Echter in sommige gevallen is het door leidingtekort nodig, om het programma te kunnen blijven garanderen, dat jongere mensen leiding komen geven.

De leiding organiseert het programma en zorgt dat de speltak goed blijft draaien. Dit doet zij door de leden de nodige instructie te geven en ontstane problemen op te lossen. Ook heeft zij een grote invloed op de sfeer binnen de speltak.

Binnen de leiding is er één persoon eindverantwoordelijk, de Schipper, ook wel teamleider genoemd. De overige leidinggevenden zijn Stuurman/vrouw. In sommige gevallen wordt er een beroep gedaan op Wilde Vaart leden om de leiding te komen helpen. Zij worden ook wel Opperbootsen genoemd. Om te zorgen dat leiding genoeg kennis en ervaring heeft, worden er diverse trainingen aangeboden.