Gedragscode en Vertrouwenspersoon

Sociale veiligheid binnen Scouting Pieter Marits

 

Gedragscode

Als scouting vereniging staan we volledig achter de gedragscode van Scouting Nederland. De 10 punten uit deze gedragscode worden door al onze vrijwilligers nageleefd:

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt;
 • De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast;
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is;
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden;
 • De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.;
 • De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd;
 • Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen;
 • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn;
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (link invoegen). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Pieter Marits getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval hebben wij als groep een vertrouwenspersoon aangesteld waar je altijd terecht kan. Alle gesprekken, zowel via mail als telefonisch, worden vertrouwelijk behandeld. Om in contact te komen met de vertrouwenspersoon kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verhuur Gebouw

Gedurende het gehele jaar verhuren wij ons clubhuis aan derden (ivm regelgeving verhuren wij het gebouw niet aan familiefeesten, recepties, verjaardagen en trouwerijen). Voor deze gelegenheden zijn er binnen Zwartsluis meerdere gelegenheden beschikbaar. Binnen is er boven een zaal van 14x5 meter en een zaal van 8x7 meter te huur. Ook een keuken, 3 toiletten (met 1 douche), Mindervaliden toilet (met 1 douche) zijn beschikbaar tijdens verhuur. Buiten is een groot speel/ kampeerveld te gebruiken en zijn er aanlegplaatsen voor boten en kano's. Wel dient rekening gehouden te worden met een gezamenlijke entree met de BSO (buitenschoolse opvang, welke tijdens werkdagen aanwezig kan zijn indien men niet in de vakanties boekt).

Binnen en/of buiten huren

De huurprijs (2019) bedraagt voor kamperen in het gebouw "Fortresse” of buiten op het kampeerterrein € 5.00 p.p.p.n. Per nacht word er minimaal € 75,-- in rekening gebracht ( dus minimaal 15 personen ) ongeacht het aantal mensen of nachten dat u op het clubhuis verblijft. Voor het legen van de container worden vaste kosten in rekening gebracht. Voor een dag € 20,00 Voor een weekend € 30,- En per week € 65,- Deze kosten komen bij de eerder genoemde huurprijs.

 • Begane grond: toiletten, douches en keuken. [download plattegrond]
 • Eerste verdieping:  (14x5 meter), Zaal 2 (7x8 meter). [download verdieping]
 • Buiten terrein: basketbalveld, kampvuur plaats (indien vergunning is afgegeven door de gemeente), kanosteiger (strandje), overdekt zwembad en een 3 tal speelvelden.


Tevens is het mogelijk om onze vletten te huren zonder tuigage. MBL (Machtiging Boot Leiding) met CWO (Commissie Watersport Opleidingen) is een vereiste om te huren. De  verhuurprijs is € 25,-- per vlet per dag.

De kosten van normaal gebruik van nutsvoorzieningen evenals toeristenbelasting zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Voor verdere vragen en/of reserveren kunt u contact opnemen met Jochem Haak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betaling

Vier weken voor aanvang van de huurperiode dient de verwachte huurvergoeding te worden overgemaakt naar IBAN / bankrekeningnummer. NL97 RABO 0137 5741 85  t.n.v. JJB Haak onder vermelding van het contractnummer. Tegelijkertijd dient een borgsom te worden voldaan van € 100,-- Zo snel mogelijk na afloop van de huurperiode wordt de borgsom aan de huurder terug betaald onder verrekening van eventuele schaden, schoonmaakkosten en eventuele verschillen in het aantal overnachtingen / personen.

Wat is er zoal in de buurt te doen?

Loodsen / Stam

Wat zijn Loodsen?

De Loodsen is de speltak van het waterwerk voor jongvolwassenen vanaf ± 18 jaar. In principe is er geen limiet aan de leeftijd, maar sinds kort bestaat er binnen Scouting Nederland een nieuwe speltak genaamd Plus-Scouts waar grens van 23 jaar en ouder voor geldt. Als je 23 jaar of ouder bent mag je echter nog wel Loods blijven.

Overige informatie

Voor opbouw en begeleiding is het vrijwel hetzelfde als bij de Wilde vaart alleen is het door de hogere leeftijd makkelijker om programma te maken en uit te voeren.

Contactinformatie

Vragen / Informatie

Heeft u vragen en/of wilt u graag informatie hebben over de opkomsten, gebouw, omgeving Zwartsluis of iets anders. mail dan een van onze leiders of leidsters van de desbetreffende speltak of neem contact op met onze beheerder.

Klik hieronder op de desbetreffende speltak

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wilde vaartDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VerhuurDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ook is het mogelijk om tijdens de opkomsten van 10.00 - 17.00 uur langs te komen bij het scoutinggebouw.

Adresgegevens Scouting Pieter Marits  :

Scouting Pieter Marits Zwartsluis
Julianastraat 24D
8064CD Zwartsluis
 
 • De Dolfijnen draaien van 10.00 - 12.00 uur.
 • De Zeeverkenners draaien van 13.30 - 17.00 uur.
 • De Wilde Vaart draait ook van 13.30 - 17.00 uur.
 • De Loodsen / Stam draaien vanaf 17.00 - Lang in de avond.

Wilde Vaart

 

De Wilde Vaart is de speltak die volgt op de zeeverkenners. Ook hier wordt over het algemeen gemengd gedraaid. Het grote verschil met de zeeverkenners is dat de Wilde Vaart meer verantwoordelijkheid heeft. Dit houdt in dat zij qua programma meer hun eigen boontjes moeten doppen. Ze bedenken vaak zelf wat ze willen doen, in overleg met hun begeleider. Ook kunnen er personen worden aangewezen die een opkomst voorbereiden. De leeftijd ligt gemiddeld van 15 t/m 17 jaar. Vaak wordt er van afgeweken en wordt er een leeftijd van 16 t/m 18 jaar gehanteerd.

Opbouw van de speltak

De Wilde Vaart is niet in bakken verdeeld, zoals bij de zeeverkenners. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen bootsen en kwartiermeesters, er is dus meer gelijkheid. Vaak is de groep een stuk kleiner en wordt er op 1 of 2 boten gevaren.

Binnen de groep zijn er vaak trekkers, dat zijn degene die vaak met ideeën komen en activiteiten bedenken. Meestal zijn dit de ouderen, die al weer wat meer ervaring daarmee hebben. De Wilde Vaart is vaak een hechte groep, je weet wat je aan elkaar hebt en kunt op elkaar vertrouwen.

Begeleiding

De Wilde Vaart kent geen leiding, maar begeleiding van 1 of 2 personen (afhankelijk van de grootte van de groep). Deze stuurt de Wilde Vaart aan in het bedenken van hun programma’s en geeft tips en ideeën voor de uitvoering van activiteiten. De grootte van de rol van de begeleider is sterk afhankelijk van de leeftijdindeling en ervaring van de groep. De begeleider is er ook voor als er problemen zijn binnen de groep. Samen met hem of haar wordt er dan gekeken naar een oplossing.